Facebook Twitter YoutUbe MySpace ReverbNation SoundCloud
Support original, authentic reggae.
If you like Shayar’s music, please leave a tip.
Visit PayPal.com.
Or, use the QR-code to visit Digital Tip Jar.

Støtte opprinnelige, autentiske reggae.
Hvis du liker Shayar's musikk, legg igjen et tips.
Gå til PayPal.com
Eller bruk den QR-kode
for å gå til Digital Tips kannen.